SIA "I.F.Revīzija"


I. F. Revīzija Sniedzam gada pārskatu revīzijas un citus ar revīziju saistītus pakalpojumus, tāpat arī sadarbībā ar saviem partneriem piedāvājam grāmatvedības pakalpojumus.
Zvērinātu revidentu komercsabiedrība, LZRA licence Nr. 109.

I. F. Revīzija Zvērināta revidente un valdes locekle Elita Stabiņa, sertifikāta Nr. 162.
Atklātības paziņojums Atklātības ziņojums par 2016. gadu

Atklātības paziņojums Atklātības ziņojums par 2015. gadu


SIA "I.F.Revīzija"
Reģistrācijas Nr.: 40003621245
Elizabetes 45/47, Rīga, LV-1010
E-pasts: elita@ifrevizija.lv
Telefons: 67331513
Mob. tel.:  29475444